info@pjure.eu
0907880449

Exteriérová vizualizácia

Vizualizácia komplexu rodinných domov.  Vizualizácie sú zakomponované do budúceho reálneho prostredia. Autorom projektu a architektúry jednotlivých rodinných domov je pán Ing.arch. Martin Repický.

Riešenie
  • Modelovanie objektov a terénu
  • Vizualizácia exteriéru
  • Zapracovanie vizualizáciií domov do reálneho prostredia
POTREBUJETE AJ VY VIZUALIZÁCIU EXTERIÉRU