info@pjure.eu
0907880449

Exteriér rodinného domu

Pri projekte sme spracovali nielen exteriér, ale i komplet interiér rodinného domu. Návrh fasády bol spracovaný vo vizuálnej nadväznosti na riešenie interiéru.  Vďaka vizuálnemu stvárneniu, farebným kombináciám a materiálovým prevedením máte šancu reálne posúdiť pôsobenie Vašej budúcej fasády ešte pred jej dokončením. Spracovanie vizualizácie exteriéru Vám šetrí Váš čas ako i peniaze. Pri riešení vizualizácie vsadíme vašu budúcu fasádu domu do reálneho prostredia, ktoré si prídeme zdokumentovať. Pri spracovaní vizualizácie sme do návrhu zapracovali i riešenie spodnej časti altánkov, striešky nad garážou ako i celkového pozemku.

Projekt obsahoval
  • Návrh interiéru rodinného domu
  • Materiálová a farebné riešenie fasády
  • Spracovanie pozemnku a altánkov
CHCEM VIZUALIZÁCIU